Kinnitatud september, 2021

Peakohtunik Kaja Malts

 

RMW TRANSPORT CX KARIKASARI 2021

Bike Fanatics Keila CX

IV etapp (EJL 2/3. kategooria)

16. oktoober 2021

Keila Terviserajad, Ehitajate tee 13, Keila, Harju maakond.

 

JUHEND

 

1.  KORRALDUS

RMW Transport CX Karikasarja 2021 4. etapi, Bike Fanatics Keila CX korraldajaks on MTÜ CX Eesti koostöös MTÜ-ga Bike Fanatics CC. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele, EJL 2021. a võistlusreglemendile, „RMW Transport CX Karikasari 2021“ üldjuhendile ning antud võistluse juhendile.

 

2.  AEG JA KOHT

Bike Fanatics Keila CX toimub laupäeval, 16. oktoobril 2021 asukohaga Keila Terviserajad, Ehitajate tee 13, Keila, Harju maakond.

 

3.  OSALEJAD

Bike Fanatics Keila CX viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

 

Vanuseklass Sünniaasta

N/M8 2014-2015

N/M10 2012-2013

N/M12 2010-2011

N/M14 2008-2009

N/M16 2006-2007

N/MJ 2004-2005

NU 2000-2003

NE 1999 ja varem

MU 2000-2003

ME 1999 ja varem

Seenior 1 1983-1992

Seenior 2 1973-1982

Seenior 3 1968-1972

Seenior 4+ 1967 ja varem

 

4.  REGISTREERIMINE

4.1. Bike Fanatics Keila CX etapiks registreerimine toimub läbi portaali iseteenindus.cxkarikas.ee.

4.2. Terveks karikasarjaks eelregistreerimine lõpeb 19.09.2021 kell 23.59.

4.3. Bike Fanatics Keila CX eelregistreerimine lõpeb võistluspäevale eelneval kolmapäeval, 13.10.2021 kell 23.59.

4.4. Võistluse päeval saab registreerida võistluskeskuses ainult juhul, kui maksimaalne lubatud osalejate arv (vastavalt RMW Transport CX Karikasarja üldjuhendi 9. peatükile) ei ole ületatud.

 

5.  STARDIMAKSUD

Bike Fanatics Keila CX registreerimise stardimaksud:

 

Eelregistreerimisel:

N/M8, N/M10 tasuta

N/M12 5 eurot

N/M14 10 eurot

N/M16 10 eurot

N/MJ 15 eurot

N/MU, N/ME, Seeniorid 25 eurot

 

Järelregistreerimisel ja kohapeal:

N/M8, N/M10 tasuta

N/M12 15 eurot

N/M14 20 eurot

N/M16 20 eurot

N/MJ 25 eurot

N/MU, N/ME, Seeniorid 35 eurot

 

Kehtiva EJL-i treeneri- või kohtuniku litsentsiga võistlejatel stardimaks puudub. Võistlusele registreerimiseks saata sooviavaldus koos kehtiva litsentsi numbriga aadressile info@cxeesti.ee.

 

Tervele karikasarjale eelregistreerimisel kehtivad stardimaksud vastavalt RMW Transport CX Karikasari 2021 üldjuhendile.

 

6.  VÕISTLUSNUMBRID

Registreerimisel väljastatakse võistlejale: (1) võistlusnumbrite komplekt (seljanumber ja kaks õlanumbrit), ning (2) ajavõtukiip. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja parema jala, vahetult kinga kohale, kiip väljapoole. Ajavõtukiip tuleb peale võistlust korraldajatele tagastada. Kiibi kaotamise korral tuleb võistlejal tasuda kiibi maksumus 20 eurot.

 

RMW Transport CX Karikasari 2021 võistlustel kasutatakse hooajanumbreid, st. iga võistleja saab esmasel registreerimisel numbrikomplekti, mis kehtib kõikidel järgnevatel etappidel. Numbrikomplekti hävimise või kaotamise korral saab võistleja lunastada sekretariaadist duplikaat-komplekti maksumusega 5 EUR.

Originaaldisainiga numbrite kasutamine on kohustuslik, muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud ning toob kaasa võistleja diskvalifitseerimise.

 

M/N8 ja M/N10 vanuseklassides ajavõtukiipe ei kasutata. Kõik osalejad saavad võistlusnumbri numbriga „1“.

 

Kõigil võistlejatel/treeneritel/esindajatel tuleb sekretariaadis võistlusnumbrite väljavõtmisele ette näidata üks alljärgnevatest:

1.    COVID vaktsiinipass

2.    läbipõdemise tõend

3.    negatiivne test, mis on tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt järgmistel tingimustel:

a.    Tervishoiuteenuse osutaja juures:

                                              i.    SARS-CoV-2 RT-PCR test. Kehtib 72 tundi.

                                             ii.    SARS-CoV-2 antigeen-RTD (kiirtest). Kehtib 48 tundi.

b.    Üldapteegis tehtud enesetestimiseks mõeldud kiirtest vastavalt Terviseameti juhistele:

                                              i.    SARS-CoV-2 antigeeni määramiseks mõeldud kiirtestide kasutamine kontrollitud enesetestimiseks apteegis, https://www.terviseamet.ee/et/COVID-19-trukised. Kehtib 48 tundi.

 

 

7.  STARDI KORRALDUS JA STARDIJÄRJEKORRA MÄÄRAMINE

Bike Fanatics Keila CX etapil kutsutakse võistlejad stardikoridoridesse vastavalt RMW Transport CX Karikasarja jooksvale üldarvestusele, kus iga võistleja halvim koht on maha arvestatud

 

VI stardis kasutatakse viitstarti – kõigepealt stardivad kõik naised (NJ, NU, NE) ning 1 minuti pärast MSen võistlejad.

 

8.  VÕISTLUSKESKUS

Võistluskeskus on avatud stardipaigas kl 9.00-16.00.

Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub kell 10.00 võistluskeskuses. Numbrite väljastamine leiab aset alates kl 9.00 ja lõpeb 30 minutit enne võistleja starti.

 

9.  AJAKAVATäpne läbitavate ringide arv määratakse kahe esimese ringi läbimiseks kulunud keskmise ringiaja põhjal, arvestusega, et võitja lõpuaeg oleks võimalikult lähedal tabelis toodud võistluste kestusele.

 

1.   RAJAINFO

Võistlused toimuvad 2,5 km pikkusel ringil. Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud kell 09.00-10.55. Rajaskeemiga saab tutvuda aadressil: cx.bikefanatics.eu. Võistlustrassil on eeltähistus alates 15.10.2021.

 

2.   AJALIMIIT

Ringiga kinni püütud ratturid jätkavad oma võistlust ning lõpetavad võitjaga samal ringil. Kaotatud ringe tagasi sõitma ei pea. Protokolli lisatakse võistleja poolt läbimata jäänud ringide arv.

 

3.   TEHNILISED ERITINGIMUSED

I start (M/N8 ja M/N10) ratta- ja rehvipiirangud puuduvad

II start (M/N12) ratta- ja rehvipiirangud puuduvad

III start (M/N14) erandkorras on lubatud startida MTB rattaga, millel all rehvid laiusega kuni 35 mm

IV start (M/N16) rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm

V start (OPEN Mehed põhisõit: MJ, MU, ME, Seeniorid) rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm

VI start (Naised+Seeniorid: NJ, NU, NE, Seenior 1-4+) rattakrossi- (CX) või maanteeratas, millel all rehvid laiusega kuni 33 mm

 

Etappidel kontrollitakse rehvil oleva tootjapoolse tähistuse vastavust etteantud piiridele (vastavalt vanuseklassile, kas kuni 33 või kuni 35 mm). Rehvide laiust kohapeal füüsiliselt ei mõõdeta. Kohapeal on olemas rehvide mõõtmiseks vajalikud kaliibrid, kui keegi soovib testida oma rehvilaiuse vastavust UCI normidele.

 

4.   KARIKASARJA PUNKTIARVESTUS

Bike Fanatics Keila CX etapil jagatakse RMW Transport CX Karikasarja üldarvestuse punkte vastavalt RMW Transport CX Karikasarja üldjuhendile.

 

5.  AUTASUSTAMINE

Bike Fanatics Keila CX etapil autasustatakse parimaid järgnevalt:

 

M/N8 ja M/N10 vanuseklassi kõiki lõpetajaid premeeritakse meenega.

 

Kõikide ülejäänud vanuseklasside kolme parimat autasustatakse medali ning auhinnaga.

 

OPEN Mehed põhisõidu (V start) üldjärjestuse seitset parimat meest autasustatakse lisaks rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

 

VI stardi naiste üldjärjestuse (NJ, NU ja NE ühisarvestus) seitset parimat naist autasustatakse lisaks rahalise auhinnaga (vastavalt 70, 50, 40, 30, 25, 20, 15 EUR).

 

6.   TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE

13.1. Tehnilist abi tohib võistlejale anda ainult selleks määratud ja tähistatud boksis.

13.2. Võistlejate jootmine distantsil ei ole lubatud.

 

7.   MEDITSIINILINE ABI

Esmast meditsiinilist abi osutatakse võistluskeskuses.

 

8.   MUU INFO

Bike Fanatics Keila CX etapi korraldaja esindaja on Tõnu Tõnov, tel: +372 58173732, e-post: tonu@exbond.ee

 

Võistluste lisainfo, pildid, kommentaarid, melu:

Koduleht cx.bikefanatics.eu

Facebook https://www.facebook.com/BikeFanaticsCC

Instagram @keilacx

 

Peakohtunik on Kaja Malts, tel: +372 5058742, e-post: kaja.malts@gmail.com

 

RMW Transport CX Karikasarja korraldaja on Lauri Peil, tel +372 56566427, lauri@cxeesti.ee